ข่าวประชาสัมพันธ์ 
     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการคัดเลือกข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เบื้องต้น ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
 
  

 
     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดประกาศผลข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560
 
  

 
     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดส่งข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
 
  

 
     ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 
  

 
      เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
  

 
      ภาพข่าวการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
 
  

 
      ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร