ติดต่อกลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา *


สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา ชั้น 7
อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ :

0-2610-5355 - 6

โทรสาร :

0-2644-5379

แผนที่ :
ดูแผนที่  

e-mail :
developplan@gmail.com

facebook :

แก้ไขล่าสุดแก้ไขล่าสุด : 04/04/2551