สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษายินดีต้อนรับ ติดต่อ-สอบถามที่ โทร. 0 2039 5585-86 โทรสาร 0 20395655-7