พันธมิตรโครงการ

 

 

 


......การพัฒนางานวิจัยแนวใหม่ ต้องสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม.......


::::::เครือข่าย TLO มหาวิทยาลัย 10 แห่ง::::::

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       

 

 

.................อยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวก......................


 

 

 

โครงการหน่วยจัดการทรัยพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี : Technology Licensing Office
โทรศัพท์ 02-610-5340  โทรสาร 02-354-5607, 02-354-5611