ในการผลิตบัณฑิต เราทำเพื่อใคร ใครคือลูกค้าตัวจริง

ในการปลูกต้นไม้ เราคัดเลือกพันธุ์ เตรียมแปลง พรวนดิน รดน้ำ ใส่ปุ๋ย เราทำเพื่อใคร

เพื่อต้นไม้ ให้เติบใหญ่ เท่านั้นหรือ ใครจะใช้ทำอะไรก็ทำ

หรือ เพื่อผู้คนให้มีอากาศบริสุทธิ์

หรือ เพื่อโรงงานเฟอร์นิเจอร์


อ.ดร.ชนันท์ ราษฎร์นิยม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
chanun@mju.ac.th

 

Posted by สกอ. on October 21, 2010