การเบิกจ่ายค่าตอบเเทนให้กับพี่เลี้ยง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะจ่ายค่าตอบแทน ค่าเดินทาง และค่าที่พักให้กับพี่เลี้ยงในการลง site visite คณะวิชานำร่องที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยขอให้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ kunchuda@ftpi.or.th และ anchalee@ftpi.or.th

 

Posted by สกอ. on 4 November 2010 อ่านข่าวทั้งหมด