สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home

 

  
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 
 
 
 
 

กลับหน้าหลัก

 
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ
02-6105452-5-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
เลขที่ 328 ชั้น 8 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-610-5452-53, 02-610-5373-4  โทรสาร 02-3545530 
 

Design by Bhes. 01092558