สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 
หมายเหตุ...
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถึง ปี พ.ศ. 2558
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน : ดาวน์โหลดไฟล์

วิทยาลัยชุมชนตราด
วิทยาลัยชุมชนตาก
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนน่าน
วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
วิทยาลัยชุมชนพังงา
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
วิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยชุมชนยโสธร
วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
วิทยาลัยชุมชนสตูล
วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
 
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5631  โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.