สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 
หมายเหตุ...
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2560
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ดาวน์โหลดไฟล์ 1, ดาวน์โหลดไฟล์ 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
มหาวิทยาลัยเนชั่น
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยตาปี
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยราชพฤกษ์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
สถาบันกันตนา
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
สถาบันวิทยสิริเมธี
สถาบันอาศรมศิลป์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
 
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
02-039-5611  โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.