สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา

 
หมายเหตุ...
หลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจาก สกอ. ระหว่างปี พ.ศ.2555 ถึง ปี พ.ศ. 2561
 
 

กลับหน้าหลัก

 
 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน : ดาวน์โหลดไฟล์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ (เดิม วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ)
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยชินวัตร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยตาปี (เดิม วิทยาลัยตาปี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (เดิม มหาวิทยาลัยมิชชั่น)
มหาวิทยาลัยเนชั่น (เดิม มหาวิทยาลัยโยนก)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (เดิม วิทยาลัยพิษณุโลก)
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (เดิม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา)
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (เดิม วิทยาลัยราชพฤกษ์)
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
วิทยาลัยเชียงราย
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยทองสุข
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (เดิม วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง)
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
สถาบันกันตนา
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สถาบันรัชต์ภาคย์
สถาบันวิทยสิริเมธี
สถาบันอาศรมศิลป์
 
 
 
 
 
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
เลขที่ 328 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 12 อาคารอุดมศึกษา 2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-039-5631  โทรสาร 02-039-5664 
 

Design by Bhes.