สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)
  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
  สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สถาบันคลังสมองของชาต