ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 0 2039 5606-09 เบอร์กลางอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร 0 2354 5524-6
อนุสารอุดมศึกษา เอกสารสืบค้น หนังสือเวียน แผนที่ สกอ. ปฏิทินข่าว การประชุม
อ่านข่าวการศึกษา เอกสารเผยแพร่ รายงานประจำปี ข่าวจากหนังสือพิมพ์ จดหมายข่าวรายสัปดาห์

รับชมรายการย้อนหลัง>>>

 การบรรยายองค์ความรู้
“ศาสตร์ของพระราชากับการนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ”
โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมตรี


LOGO AI
: JPG
0

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์