ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ .. ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : โทร.02-610-5259 และ 02-610-5290
 
 
 


 
 
 


หนังสือพิมพ์
 
ไทยรัฐ
  เดลินิวส์
  มติชน
  ผู้จัดการ
  กรุงเทพธุรกิจ
  คม ชัด ลึก
  บ้านเมือง
  เดอะเนชั่น
  ข่าวสด
  บางกอกโพสต์
  แนวหน้า
  โพสต์ทูเดย์
  ไทยโพสต์
  สยามรัฐ

โทรทัศน์

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11
  Thai PBS
 
   

ตราสัญญลักษณ์ สกอ.
 
สืบค้นหนังสือเวียน
สอบราคา : ประกวดราคา
คลังภาพ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
สื่อมัลติมีเดีย
ภาพข่าวอุดมศึกษา
จดหมายข่าวรายสัปดาห์
อนุสารอุดมศึกษา
เอกสารเผยแพร่ สกอ.
รายงานประจำปี สกอ.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา
รายงานผลการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) : 25_03_54
เอกสารประกอบการบรรยายของ อดีตเลขาธิการ กกอ. (นายสุเมธ แย้มนุ่น) ปี 2552

 


Email : pr_mua@mua.go.th
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2610 5258 - 59 0 2610 5289 - 90