ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Responsive image

ดร.สุภัทร จำปาทอง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Responsive image

นายขจร จิตสุขุมมงคล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Responsive image

รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Responsive image

ว่าง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Responsive image

นางอรสา ภาววิมล

ผู้ช่วยเลขาธิการ