กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยินดีต้อนรับ : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 039 5606-09
เอกสารเผยแพร่ เอกสารสืบค้น หนังสือเวียน แผนที่ สกอ. อ่านข่าวอุดมศึกษา...
 

ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวรายสัปดาห์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
อนุสารอุดมศึกษา
รายงานประจำปี
ปฏิทินข่าวการประชุม

Download AI : JPG

 
 

 
START 09 : 05: 2017Free Counterจำนวนผู้เยี่ยมชม