ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 039 5606-09
 
 


lContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวอุดมศึกษา : news online
pr_web/newspaper

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-0395591-5


ประกาศ สกอ.เรื่องการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา

lกำหนดการโครงการนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21


ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304


จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
. 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6

www.facebook.com/ohecthailand Email : pr_mua@mua.go.th