ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 039 5606-09
 
 


gotouni.mua.go.th

lContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
 
ประกาศ สกอ.เรื่องการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา

ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2039 5606-9

www.facebook.com/ohecthailand Email : pr_mua@mua.go.th