ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200
 
 

l

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ติดตามอ่านข่าวการศึกษา...

..lกำหนดการโครงการนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 19


.. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5358


.. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304

.. จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา :

.. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน

 Email : pr_mua@mua.go.th
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6