ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200
 
 


lContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 


Media Webcast

ข่าวอุดมศึกษา : news online
pr_web/newspaper

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แจ้งขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานในสังกัด
ในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในหน่วยงาน
เนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านระบบ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2559
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02-610 5358 02-610-5358-9 02-610-5369

ม.ในกำกับของรัฐคือ ?

ประกาศ สกอ.เรื่องการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา

lกำหนดการโครงการนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20


ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304

จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน
.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6

.
www.facebook.com/ohecthailand Email : pr_mua@mua.go.th