ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200

แบบสอบถามความต้องการเว็บไซด์ สกอ.


 

สรุปนโยบายด้านการศึกษา ของ รมว.ศธ

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา : ประกวดราคา

กระดานข่าว กรอ. : กยศ.

ติดตามข่าวการศึกษาจาก นสพ.ได้ที่ pr_web/newspaper


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6

pr_mua@mua.go.th :: info@mua.go.th

จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซด์ สกอ. [START 01:07:2013]