ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Responsive image

ดร.สุภัทร จำปาทอง

Mr.Suphat Champatong, Ph.D.

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Secretary-General

Responsive image

นายขจร จิตสุขุมมงคล

Mr.Kajorn Jitsukummongkol

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Deputy Secretary-General
Responsive image

นางอรสา ภาววิมล

Mrs.Aurasa Pavavimol, Ph.D.

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Deputy Secretary-General
Responsive image

ว่าง

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Deputy Secretary-General

Responsive image

ว่าง

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Assistant Secretary-General