ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)


Responsive image

นายขจร จิตสุขุมมงคล

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา


Contact Info

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคารอุดมศึกษา1 ชั้น 3
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • 0-2039-5513 โทรสาร: 0-2354-5546