สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด

มหาวิทยาลัย 156 สถาบัน

มหาวิทยาลัยในกำกับ (26)

มหาวิทยาลัยรัฐ (58)

มหาวิทยาลัยเอกชน(72)

ThailandEnglish
A+