ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน

จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา :

 
 
สกอ.เปิดรับเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
เพื่อการพัฒนาพัฒนามหาวิทยาลัย(นบม.)" รุ่นที่ 25
โดยสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557
และขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนวันที่ 25 หากมีผู้สมัครครบจำนวน 40 คน

ติดตามข่าวการศึกษาจาก นสพ.ได้ที่ pr_web/newspaper


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6

pr_mua@mua.go.th info@mua.go.th
จำนวนผู้เข้าใช้บริการเว็บไซด์ สกอ. [START 01:07:2013]