ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200
 
 lContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player  
 รายการ "สกอ.ก้าวหน้า อุดมศึกษาก้าวไกล" ตอน "ผลผลิตอุดมศึกษา ในงานตลาดคลองผดุงฯ สร้างสุข"
ออกอากาศวันที่ 18 เมษายน 2559


ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

ติดตามข่าวการศึกษาจากสื่อ online
ได้ที่ pr_web/newspaper

 

.. ประกาศการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อ
เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
อาเซียน ครั้งที่่ 18
8 .

.
ม.ในกำกับของรัฐคือ ?

.
ประกาศ สกอ.เรื่องการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา

..lกำหนดการโครงการนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

.. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5358


.. ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304

.. จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา :

.. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน..
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6