ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200
ธนาคารกรุงไทย ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จับรางวัลมอบโชคให้กับผู้กู้ยืมฯที่ชำระหนี้ตามเงื่อนไขของธนาคาร โครงการ "ลดหนี้ กยศ. ...ลุ้นโชค" กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557  
ผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี 2557 ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5348, 610 5358-9 610 5369
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304
จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา :
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน

ติดตามข่าวการศึกษาจาก นสพ.ได้ที่ pr_web/newspaper
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6

pr_mua@mua.go.th info@mua.go.th