ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษาได้ที่ Tel. 02 610 5200
 
 lContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerContent on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
news online : pr_web/newspaper

สกอ.เปิดสมัครรับทุนโครงการทุน
อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 1
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี รายละเอียดคลิก


กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่่ 18

ม.ในกำกับของรัฐคือ ?

ประกาศ สกอ.เรื่องการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์
ในสถาบันอุดมศึกษา

lกำหนดการโครงการนิทรรศการ
ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูมืออาชีพ ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5358


ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ
ประเมินมหาวิทยาลัยนอกที่ตั้ง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-610 5376 และ 610 5304

จัดซื้อ/จัดจ้าง : สอบราคา

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน

.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เบอร์ โทรอัตโนมัติ 0 2610 5200 โทรสาร. 0 2354 5524-6